U svijetu u kojem su podaci nova valuta, zaštita informacija i osiguravanje njihove autentičnosti su sve važniji. ISO 9001, globalno priznati standard, definiše kriterijume za SUK – Sistem upravljanja kvalitetom.

Organizacije koje imaju za cilj da se usklade sa ovim standardom moraju da njeguju kulturu stalnog unapređenja i donošenja odluka zasnovanih na dokazima. Jedan alat koji se ističe u olakšavanju usaglašenosti sa ISO 9001 je Folderit. Folderit je svestrani sistem za upravljanje dokumentima. U ovom vodiču ćemo, korak po korak, istražiti kako maksimizirati usaglašenost sa ISO 9001 koristeći Folderit-ov radni proces za priznavanje.

• Razumijevanje ISO 9001 i njegovog značaja

ISO 9001 nije samo standard već put ka postizanju izvrsnosti u organizacionim procesima. Pomaže u ispunjavanju potreba klijenata i zainteresovanih strana u okviru zakonskih i regulatornih zahtjeva. Standard naglašava nekoliko stubova, uključujući zadovoljstvo kupaca, vođstvo, angažman ljudi i upravljanje odnosima. Pridržavajući se ISO 9001, organizacije mogu njegovati kulturu koja daje prioritet kvalitetu i zadovoljstvu kupaca.

• Folderit: vaš partner u postizanju usaglašenosti sa ISO 9001

Folderit se pojavljuje kao moćan alat na putu ka usaglašenosti sa ISO 9001. Njegove karakteristike su prilagođene da podrže upravljanje kvalitetom i usaglašenost sa ISO-om tako što osigurava sigurnost dokumenata, pristupačnost i sljedivost. Sistem nudi funkcionalnosti kao što su verzioniranje, tokovi rada odobrenja i tokovi rada sa priznanjem koji su ključni u održavanju standarda upravljanja kvalitetom.

• Predstavljamo Folderit-ov radni proces za priznavanje dokumenata

U potrazi za pojednostavljenjem upravljanja dokumentima, Folderit je uveo radni proces za priznavanje dokumenata. Ova funkcija pojednostavljuje proces obezbjeđivanja da kritični dokumenti budu primijećeni i priznati od strane relevantnih zainteresovanih strana. Za razliku od procesa odobravanja, koji nudi opcije za komentarisanje, odobravanje ili odbijanje, toka posla sa priznanjem je jednostavan. Korisnicima predstavlja dugme ‘priznato’, olakšavajući direktnu potvrdu i eliminišući neizvesnost.

Korak po korak vodič za korištenje Folderit-ovog toka rada za priznavanje

1. Postavljanje toka posla:

• Idite do dokumenta za koji je potrebna potvrda i pokrenite odobrenje.
• Odaberite opciju ‘Pokreni radni proces’ za pokretanje procesa.
• Navedite korisnike koji trebaju potvrditi dokument, zajedno sa svim potrebnim uputstvima ili smjernicama.

2. Korištenje dugmeta’ priznato’:

• Korisnici će dobiti obavještenje u vezi sa dokumentom za koji je potrebna potvrda.
• Nakon pregleda dokumenta, korisnici mogu kliknuti na dugme ‘priznato’ da potvrde da su primijetili dokument.
• Sistem automatski bilježi potvrdu, pružajući jasan trag revizije.

3. Istorija potvrde praćenja:

• Administratori mogu lako pratiti historiju priznanja kroz sistem.
• Istorija pruža detaljne informacije, uključujući datum i vrijeme priznavanja, njegujući odgovornost i transparentnost.

4. Integracija sa drugim funkcijama toka posla:

• Za sveobuhvatan pristup upravljanju dokumentima, integrirajte proces priznavanja sa drugim funkcijama Folderit-a, kao što su automatizovani tok procesa odobravanja i tok procesa odobravanja dokumenata.

• Ove integracije olakšavaju kohezivan i pojednostavljen pristup upravljanju dokumentima, dodatno poboljšavajući usaglašenost sa ISO 9001.

Branše koje imaju najviše koristi od priznavanja toka posla

Radni tok priznavanja je blagodat za nekoliko industrija, posebno onih u kojima je pridržavanje sigurnosnih pravila i propisa kritično. Branše kao što su zdravstvo, proizvodnja i informaciona tehnologija mogu značajno imati koristi od ove funkcije, jer osigurava da se vitalna uputstva i sigurnosna pravila odmah priznaju, njegujući kulturu usklađenosti i osiguranja kvaliteta.

Maksimalno iskorištavanje Folderit-ovih funkcija za usaglašenost sa ISO-om

Folderit nudi mnoštvo funkcija koje su u skladu sa ISO 9001 usklađenošću. Osim toka posla sa priznanjem, platforma olakšava automatizovane tokove posla odobrenja i tokove rada odobrenja dokumenata, koji su ključni u održavanju robusnog sistema upravljanja kvalitetom. Koristeći ove karakteristike, organizacije mogu pojednostaviti svoje procese, osiguravajući poštivanje ISO standarda i njegujući kulturu stalnog usavršavanja.

Pojednostavljenje sa Folderit-om

Postizanje usaglašenosti sa ISO 9001 je strukturiran i pedantan proces. Kao takav Folderit stoji kao pouzdan partner na ovom putovanju, nudeći karakteristike koje su usklađene sa principima ISO 9001. Radni tok priznanja, posebno, služi kao vitalno sredstvo u osiguravanju da se dokumenti primijete i priznaju, njegujući kulturu kvaliteta i usklađenosti. Integrirajući Folderit u svoje organizacione procese, otvarate put ka pojednostavljenoj, efikasnoj i usklađenoj budućnosti.