U toku rada sa papirnom dokumentacijom pojavljuje se određena količina bezvrijedne ili otpisane dokumentacije koju je potrebno uništiti na odgovarajući način. Uništavanje nije predaja dokumentacije nekom od servisa za otkup starog papira. Tretman starog papira nije kontrolisan i može doći do kompromitovanja vaših važnih poslovnih podataka kao i ličnih podataka koji se nalaze u dokumentaciji.

Mi vam nudimo mogućnost da svoju poslovnu dokumentaciju povjerljivo uništite. Dokumentaciju uništavamo u kontrolisanom prostoru gdje se cijeli proces snima a pristup dokumentaciji imaju samo lica koje su prošla sigurnosnu provjeru. Uništavanje se radi na mašini koja ispunjava P-4 nivo a koji je propisan u EU za uništenje povjerljive poslovne dokumentacije. Veličina uništenih komadića je 5mm x 15mm. Uništena dokumentacija se izvozi i 100% reciklira.

Nakon završenog procesa korisnik dobija potvrdu tj. certifikat o uništenju u kojem se nalaze podaci o ekološkom aspektu uštede CO2, vode, drva i električne energije.