Metode autentifikacije i potpisa značajno su se razvile, nudeći i sigurnost i praktičnost. Pri tome je važno razumjeti razliku između dva preovlađujuća oblika digitalne autentifikacije, eID digitalnih potpisa i elektronskih potpisa, i kako ove metode integrirati sa naprednim sistemima za upravljanje dokumentima kao što su Folderit.

1. Tehničke karakteristike eID digitalnih potpisa – Uvod u digitalne potpise zasnovane na elektronskom identitetu

Elektronski identitet, je lična karta koju je izdala vlada i koji je ugrađen u čip koji olakšava autentifikaciju građana za razne online transakcije, uključujući potpisivanje dokumenata. Ova metoda koristi kriptografski proces, pružajući šifrirani dokaz identiteta potpisnika, čime se osigurava visok nivo sigurnosti i autentičnosti.

• Kako funkcionišu digitalni potpisi zasnovani na eID?

Da bi potpisali dokument pomoću eID, pojedinci moraju da umetnu svoju ličnu kartu u čitač čipa kartica računara i unesitu PIN kod. Ovaj proces stvara nevizuelni, šifrirani potpis koji potvrđuje identitet potpisnika. Osnovni standard potpisa koji koriste eID (i Mobile-ID) je ASIC-E, koji je u skladu sa eIDAS uredbom, sistemom koji reguliše elektronsku identifikaciju i usluge povjerenja za elektronske transakcije u Evropskoj uniji.

• eID digitalni potpisi i Folderit

Folderit je na čelu integracije ove tehnologije u svoju platformu. Kada se zahtjev za potpis primi preko Folderit-a, korisnici mogu unijeti svoj ID broj i broj telefona, tražeći da se zahtjev za potpis pošalje na njihov telefon. Nakon unosa PIN-a, dokument se kriptografski potpisuje na korisnikovom Folderit nalogu, obezbjeđujući sigurnu i verifikovanu transakciju.

Ova integracija ne samo da poboljšava sigurnost transakcija dokumentima, već je u skladu sa strogim regulatornim zahtjevima eIDAS uredbe, obećavajući usklađenost i povjerenje u digitalni prostor.

2. Udubljivanje u svijet elektronskih potpisa (DocuSign) – Uvod u elektronske potpise

Ukoliko nemate eID a i dalje želite koristiti prednosti takve tehnologije, platforme poput DocuSign nude više vizualnih i user-friendly pristupa potpisivanju dokumenata. Ove platforme omogućavaju korisnicima da dodaju grafičke prikaze svojih potpisa na dokumente, čineći proces intuitivnim i dostupnim široj publici.

• Kako funkcionišu elektronski potpisi

Elektronski potpisi funkcionišu tako što korisnicima omogućavaju da kreiraju digitalni prikaz svog potpisa, koji se može staviti na dokumente unutar platforme. Ovaj proces često uključuje crtanje potpisa pomoću miša ili uređaja sa ekranom osjetljivim na dodir. Potpis se zatim povezuje sa dokumentom putem kriptografskih metoda, osiguravajući integritet i autentičnost potpisanog dokumenta.

• Elektronski potpisi i Folderit

Folderit prepoznaje svestranost i jednostavnost upotrebe elektronskih potpisa i želi integrirati ovu tehnologiju u svoju platformu. Očekuje se da će korisnici Folderit-a uskoro moći iskoristiti pogodnost elektronskih potpisa, dopunjujući postojeće metode eID potpisa.

Oba, eID i elektronski potpisi su pronašli značajne uporište u raznim industrijama, uključujući finansije, zdravstvo, i pravne sektore. Ove tehnologije pojednostavljuju proces potpisivanja dokumenata, smanjuju papirologiju i povećavaju sigurnost, čime se podstiče efikasnost i usklađenost u ovim industrijama.

Rekapitulacija: U osnovi, razlika između digitalnih i elektronskih potpisa leži u njihovom načinu i namjeni.

Digitalni potpisi, poput onih na bazi eID-a, ukorijenjeni su u kriptografskoj sigurnosti, koristeći ličnu kartu koju je izdala vlada ili mobilnu metodu za autentifikaciju i kriptografski potpisivanje dokumenata. Oni nude šifrirani dokaz autentičnosti bez vizuelnog predstavljanja.

S druge strane, elektronski potpisi, kao što se vidi na platformama poput DocuSign-a, daju vizuelni prikaz potpisa osobe na dokumentu, čineći ga intuitivnijim za svakodnevnu upotrebu. Iako obje metode imaju za cilj autentifikaciju i sigurnost dokumenata, digitalni potpisi naglašavaju kriptografsku sigurnost, dok se elektronski potpisi fokusiraju na vizuelnu potvrdu prilagođenu korisniku. Sa Folderit-ovom platformom, korisnici mogu doživjeti najbolje iz oba svijeta, osiguravajući da su dokumenti sigurni i lako dostupni.

• Premošćivanje tehnoloških inovacija sa Folderit-om

U zaključku, integracija oba eID digitalni potpisi i elektronski potpisi u Folderit platformi predstavljaju značajan korak u oblasti sistema za upravljanje dokumentima. Nudeći sigurno, usaglašeno i korisniku prijatno okruženje za transakcije dokumentima, Folderit stoji kao predvodnik inovacija, uvezujući tehnološki napredak i potrebe korisnika.

Razumijevanjem tehničkih zamršenosti i potencijalnih integracija sa Folderit-om, korisnici mogu predvidjeti budućnost u kojoj je upravljanje dokumentima ne samo sigurno, već i pojednostavljeno i intuitivno. Pratite nas za više ažuriranja o tome kako Folderit nastavlja da revolucionira prostor za upravljanje digitalnim dokumentima.