Ukoliko imate veću ili manju količinu dokumenata koje želite skenirati i odložiti u DMS onda smo prava adresa za vas. Iza nas je iskustvo od stotina hiljada urađenih skenova. Možemo vam ponuditi sve u vezi digitalizacije, od konsultantskih usluga do realizacije projekta.

Skeniranje dokumentacije obavljamo na profesionalnim skenerima velikog kapaciteta. Dokumentaciju za skeniranje priprema tim ljudi koji brine da se nakon skeniranja dokumentacije vrati u registratore u prvobitnom stanju.

Sva dokumentacija koje se skenira i pohranjuje u DMS kao radna ili arhivska treba biti obrađena pomoću OCR programa za prepoznavanje teksta. OCR – Optical Character Recognition je tehnologija koja u .docx, .pdf ili čak u .jpg dokumentima prepoznaje tekst i omogućava pretraživanje dokumenata ne samo po imenu i napomenama već i po sadržaju u tekstu.

Osim skeniranja i digitalizacije nudimo vam uslugu pohranjivanja fizičke dokumentacije u našim prostorima. Kliknite na REISSWOLF logo i saznajte sve o našoj usluzi fizičkog arhiviranja i povjerljivog uništavanja papirne dokumentacije kojoj je istekao zakonski rok čuvanja.